ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

MČ Praha - Řeporyje

Potřebuji vyřídit

Návody pro řešení životních situací, které můžete vyřídit na Úřadu MČ Praha - Řeporyje.


Pokud zde nenajdete situaci, či agendu, kterou potřebujete vyřídit je možné že budete muset navštívit Úřad MČ Praha 13 - Jak si zařídit pověřený výkonem některých agend pro MČ Praha - Řeporyje (dopravní agenda, manželství a rodina, osobní doklady, sociálně-právní ochrana dětí, sociální péče, státní občanství, stavba, zdravotnictví, živnostenské podnikání, životní prostředí apod.).

Vyřizuje:

referát ohlašovna/podatelna
Vlasta Borovičková, tel. 778 454 033, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Číst dál...

Vyřizuje:

referát ohlašovna/podatelna, referát mzdová účtárna, referát hospodářská činnost
Vlasta Borovičková, tel. 778 454 033, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jana Tomková, tel: 607 091 154, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

dle zákona č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Číst dál...

Vyřizuje:

Referát spisovna
Ivana Cilečková, tel. 778 454 031, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Číst dál...

Vyřizuje:

Referát spisovna
Ivana Cilečková, tel. 778 454 031, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) v platném znění.

Číst dál...

Vyřizuje:

Referát správa majetku
Lenka Bártová, tel.: 725 016 516, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Číst dál...

Vyřizuje:

referát vedlejší hospodářské činnosti
Jana Tomková, tel: 725 012 727, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Zákon č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění

Číst dál...

Vyřizuje:

referát investiční

Legislativa:

Zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Číst dál...

Vyřizuje:

referát vedlejší hospodářské činnosti
Jana Tomková, tel: 607 091 154, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Dle Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Číst dál...

Vyřizuje:

Referát mzdová účtárna
Iva Pacnerová, tel.: 607 091 154, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a vyhláška hl. m. Prahy č. 19/2019 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů

Číst dál...

Vyřizuje:

Referát mzdová účtárna
Iva Pacnerová, tel.: 607 091 154, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Číst dál...

Vyřizuje:

Referát mzdová účtárna
Iva Pacnerová, tel.: 607 091 154, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného (dále jen OZV). Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Číst dál...

Vyřizuje:

příslušný referát podle obsahové náplně žádosti

Legislativa:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a Nařízení vlády ČR č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Číst dál...

Legislativa:

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění a Obecně závazná vyhláška Hlavního města Prahy, č. 10/2015, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, v platném znění.

Číst dál...

Vyřizuje:

Referát mzdová účtárna
Iva Pacnerová, tel.: 607 091 154, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Místní poplatek z pobytu upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č.18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů.

Číst dál...