ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

MČ Praha - Řeporyje

Komise rady MČ a starosty MČ Praha - Řeporyje

Komise rady městské části Praha - Řeporyje

Rada městské části (a tam, kde není rada ustanovena, pak starosta městské části), zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě/starostovi městské části.

Komise starosty městské části Praha - Řeporyje

V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta městské části pro výkon přenesené působnosti městské části zvláštní orgány městské části.