svátek má Zdeňka

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Vyřizuje:

Referát správa majetku
Lenka Bártová, tel.: 725 016 516, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Základní informace

Kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška“), která vstoupila v platnost 15.7.2013.

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.

  • Žádost o povolení kácení dřevin se podává: u právnických i fyzických osob v případě, že obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí přesáhne 80 cm, nebo se jedná o souvislé keřové porosty nad 40 m2. Pokud dochází k větvení kmene pod výškou 130 cm nad zemí, měří se obvod pod větvením (viz bod 6. formulář).
  • Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o kácení dřevin.
  • Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o kácení nebo na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem vlastníka dotčeného pozemku.
Kdy není nutné žádat o povolení ke kácení

Povolení není třeba podle § 8 odst. 2 zákona ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody (na území hl. m Prahy odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy), který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Povolení není třeba podle § 8 odst. 4 zákona ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda na majetku značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí tuto skutečnost orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení (viz. formulář „Oznámení o pokácení dřeviny“).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost nebo oznámení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel nebo nájemce (případně jejich zplnomocněný zástupce) se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Co potřebuji?

Potřebujete:

...

Formuláře a dokumenty

Jak dlouho to potrvá?

Termín vyřízení:

do 30-ti kalendářních dnů

Poplatky

 

-

-

Doplňující informace:

-

Opravné prostředky

Opravné prostředky:

-

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout