svátek má Zdeňka

Zastupitelstvo

Kdo je v zastupitelstvu naší městské části

Časopis Řeporyjské Echo

Časopis MČ Praha - Řeporyje obsahující potřebné informace z jednání místního zastupitelstva, informace o životě obce, o kulturních, společenských a sportovních akcích.

Jednací řád zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha - Řeporyje

Krizové řízení

Kdo je pověřen krizovým řízením a co vykonává, Zásady chování v krizových situacích, Dokumenty, Tísňová volání, Odkazy na internet

Výbor finanční

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části

Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městské části

Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části na úseku samostatné působnosti

Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Výbor pro výstavbu a rozvoj

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko ke stavebním záměrům před projednáním v zastupitelstvu městské části (dále jen „ZMČ“)

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko k předloženým dokumentacím pro stavební a územní řízení před projednáním v ZMČ

V případě potřebu konzultuje stavební záležitosti s příslušným stavebním úřadem

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko k návrhu územně plánovací dokumentaci hlavního města Prahy a jeho změnám před projednáním v ZMČ

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko k návrhu strategie rozvoje hlavního města Prahy před projednáním v ZMČ

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko ke strategii rozvoje městské části v souladu se strategií rozvoje hlavního města Prahy před schválením v ZMČ

Plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Výboru pro vzdělávání, sport a kulturu

Posuzuje a zaujímá stanovisko k návrhům koncepce rozvoje vzdělávání v městské části

Předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované základní a mateřskou školou, kterou městská část zřizuje

Projednává výroční zprávy o činnosti předkládané základní a mateřskou školou, kterou městská část zřizuje

Iniciuje a podílí se na přípravách kulturních akcí městské části

Plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Přestupková komise

Komise starosty městské části Praha - Řeporyje

Povodňová komise

Komise rady městské části Praha - Řeporyje

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout