svátek má Martina

Základní škola Praha 5 - Řeporyje

Základní škola Praha 5 - Řeporyje
Od Školy 596, Praha 5-Řeporyje, 155 00
internet: www.zs-reporyje.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. ředitel: 606 650 543

 

Základní škola Praha 5 – Řeporyje byla zřízena Zastupitelstva Městské části Praha – Řeporyje na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Základní škola byla založena zřizovací listinou Místního zastupitelstva v Praze – Řeporyjích ze dne 5.11.1992 (tedy od 1.1.1993 je právním subjektem).
Zakládací listina byla přizpůsobována legislativním změnám a dosud poslední zřizovací listina byla schválena na 14. jednání Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje konaném dne 17.2.2020 usnesením č. 0214/2020/ZMČ14 s účinností od 1.3.2020.

Zřizovatel:
Městská část Praha - Řeporyje,
se sídlem Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

Právní forma:
příspěvková organizace

IČO:
47611219

Statutární orgán organizace:
ředitel/ředitelka
Statutární orgán jmenuje a odvolává Zastupitelstvo městské části Praha – Řeporyje

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace s právní subjektivitou je zajištění základního vzdělávání ve smyslu školského zákona a vyhlášky MŠMT o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění. Organizace poskytuje základní vzdělání pro žáky. Součástí školy je školní jídelna a školní družina. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.

Z historie:

 • 1.5.1892 – zahájení stavby obecné školy v ul. Smíchovská čp. 96, dříve chodily děti do školy v Ořechu
 • 9.9.1892 – stavební práce dokončeny, stavitel Josef Ruprecht z Horní Liboce se stavbyvedoucím Štěpánem Losem
 • 11.9.1892 –posvěcena nová jednopatrová školní budova se čtyřmi třídami v ul. Smíchovská čp. 96; a že se jednalo o velkou slávu, o tom vypovídá článek z České politiky ze dne 14.9.1892:
  „V neděli 11. září 1892 konala se v Řeporyjích památná slavnost, byla totiž posvěcena nová školní budova značným nákladem – dalekosahajícím přes 20 000 zlatých postavená. V předvečer slavnosti bylo osvětlení obce, a bylo pohnutlivo viděti, jak skoro v každém příbytku zaplála světla, znamenající radost nad dokonaným dílem. Hudba procházela po ulicích, v nichž se mnoho lidí ze všech stran shromáždilo a ruch nezvyklý v zátiší venkovském dlouho do noci trval. V neděli již záhy z rána dostavovaly se různé jednoty a spolky místní (např. hasičů, spolek podpůrný) i z obcí okolních, hlavně z Ořecha, Nové Vsi, Ohrady atd., jež uvítány byly u nové školní budovy krásně ozdobené, p. J. Podzemským, starostou obce, a Fr. Suchým, předsedou slavnostního výboru. Když se pak spolky na náměstí seřadily, nastoupen pochod ke škole, kde byli vzácnější hosté uvítáni družičkami. Po té promluvil veleb. P. vikář Karel Otman, faráž z Ořecha, slavnostní řeč, v níž výmluvnými ústy vylíčil úkol školy národní, jež vychovávati má pokolení Bohu, králi i vlasti oddané. Na to byla škola slavně vysvěcena a panu řídícímu učiteli klíče s případným oslovením odevzdány. Škola je velmi pěkně uspořádána, místnosti jsou vzdušné a veliké a jsou zařízeny na čtyři třídy, ač posud jen ve třech třídách se učí. Jsouc postavena na konci obce na povýšeném místě, činí jednopatrová budova školní dojem impozantní. Po vysvěcení školy byla ve filiálním řeporyjském chrámu sv. Petra a Pavla sloužena slavnostní mše svatá. Odpoledne byl v hostinci p. M. Šimáčka koncert a večer taneční zábava. Kéž nákladně zřízená škola plní u nás vznešený úkol svůj!“
 • 19.9.1892 – začal školní rok pro 138 žáků
 • 3.2.1945 – zabrána škola pro vojenské účely, vyučovalo se v sále u Šimáčků v čp. 14
 • 28.5.1945 – zahájeno opět vyučování ve škole, ve školním roce 1945-1946 bylo ve škole 117 chlapců a 119 děvčat
 • Po 2. světové válce počet dětí vzrůstal, a tak se začalo uvažovat o zřízení školy nové, byla tedy alespoň postavena provizorní dřevěná budova, která sloužila jako škola měsťanská
 • 1952 –– byly zahájené práce na stavbě budovy měšťanské školy, tj. dnešní základní škola v ul. Od Školy 596. Stavbu prováděla firma Besta, pozemní stavby, architektem byl František Šikola. Náklady na stavbu činily 12 milionů korun
 • 27. 9. 1953 – slavnostní otevření nové (střední) školy (Od Školy 596); střední i národní škola splynula pod jednu správu a má název Osmiletá střední škola; v třípodlažní budově je osm tříd, ve staré škole (Smíchovská čp. 96) je nyní pět tříd a v provizorní dřevěné škole, bývalé cihelně u závor, jsou třídy dvě

Současnost:

 • 2017 - tzv. „stará škola“ v ul. Smíchovská čp. 96 je městskou částí pronajata a prostory využívá Soukromá základní umělecká škola
 • 2017 - základní devítiletá škola (tzv. „nová škola“) v ul. Od Školy 596, je třípodlažní objekt s kapacitou 350 žáků, školní družina je určena pro 150 žáků. Ve škole pracuje 29 pedagogů. Ve škole je celkem 16 tříd, z toho 13 tříd běžných a tři třídy speciální (pro žáky s různě závažnými poruchami učení). V okolí je rozsáhlá zahrada s venkovním hřištěm. V areálu školy je dále tzv. pavilon dílen, kde po rekonstrukci v r. 2016 vznikly tři učebny 1. stupně, moderně vybavená cvičná kuchyně, sociální zařízení a zázemí pro žáky i učitele. V tzv. pavilonu (Od Školy 640), dvoupodlažním objektu rovněž v areálu školy, je zázemí pro školní jídelnu, školní družinu a místní knihovnu.

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout