ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

Licenční smlouvy

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv, Výhradní licence

Vzory licenčních smluv

Povinně zveřějňované informace bod : 16.a Vzory licenčních smluv - vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona

MČ Praha - Řeporyje nedisponuje s informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu

Výhradní licence

Povinně zveřějňované informace bod : 16.b Výhradní licence - licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.

Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.