ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

MČ Praha - Řeporyje

Fondy Evropské Unie, Operační programy

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje Evropská unie o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Ve středu zájmu - s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost je vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti – více informací najdete na
http://www.strukturalni-fondy.cz

Pro zajištění technických služeb potřebných pro údržbu veřejných prostor rozhodla Městská část Praha – Řeporyje o pořízení nového vozidla za již dosluhující vozidlo Magma Alficar.

Číst dál...

Etapa přístavby a rozšíření školky o dva nové pavilony s umístěním do stávajícího otevřeného atria směrem do zahrady. Rozšíření zahrady mateřské školy, vč. provedení nezbytné terénní úpravy

Číst dál...

Operační program Praha-Konkurenceschopnost (OPPK)

Jedná se o revitalizaci parku u náměstí v Řeporyjích, při ul. Hasičů a Řeporyjské náměstí.

Číst dál...

Operační program Životní prostředí

Zajištění pravidelného čištění komunikací a snížení úrovně prašnosti.

Číst dál...