ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

Samospráva

MČ Praha - Řeporyje

Kdo je v zastupitelstvu naší městské části

Číst dál...

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části

Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Číst dál...

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městské části

Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části na úseku samostatné působnosti

Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Číst dál...

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko ke stavebním záměrům před projednáním v zastupitelstvu městské části (dále jen „ZMČ“)

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko k předloženým dokumentacím pro stavební a územní řízení před projednáním v ZMČ

V případě potřebu konzultuje stavební záležitosti s příslušným stavebním úřadem

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko k návrhu územně plánovací dokumentaci hlavního města Prahy a jeho změnám před projednáním v ZMČ

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko k návrhu strategie rozvoje hlavního města Prahy před projednáním v ZMČ

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko ke strategii rozvoje městské části v souladu se strategií rozvoje hlavního města Prahy před schválením v ZMČ

Plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Číst dál...

Posuzuje a zaujímá stanovisko k návrhům koncepce rozvoje vzdělávání v městské části

Předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované základní a mateřskou školou, kterou městská část zřizuje

Vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací či návratných finančních výpomocí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu

Projednává výroční zprávy o činnosti předkládané základní a mateřskou školou, kterou městská část zřizuje

Plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Číst dál...

Iniciuje a podílí se na přípravách kulturních akcí městské části

Plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Číst dál...
×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout