ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

Užitečné a zajímavé odkazy na internet

Užitečné a zajímavé odkazy na internet

https://bezpecnost.praha.eu
Odkaz na bezpečnostní informace Magistrátu hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy - Územní plán
Celkový odkaz na magistrát k územnímu plánu Magistrátu hl. m. Prahy

metropolitní plán - odkaz
Celkový odkaz na magistrát k územnímu plánu Magistrátu hl. m. Prahy

registr řidičů
Odkaz na Magistrát hl. m. Prahy

řidičské průkazy
Odkaz na Magistrát hl. m. Prahy

nadřízený orgán MČ Praha-Řeporyje
Odkaz na Magistrát hl. m. Prahy

Praha 13
úřad pověřený výkonem některých agend pro MČ Praha – Řeporyje (doprava, životní prostředí – ochrana ovzduší, vod, stavební úřad, vodohospodářský úřad, matrika apod.)

Finanční úřad Praha 5