svátek má Antonie

Oprava Barrandovského mostu – info ke svozu odpadů

V souvislosti se zahájením rekonstrukce Barrandovského mostu (BM) dojde k posunu základního času zahájení realizace svozu komunálního odpadu v některých částech hl. m. Prahy z 6té hodiny ranní na dobu dřívější s tím, že v nezbytných případech může být příprava a následný svoz zahájen již v době oscilující kolem 5 hodiny ranní. S ohledem na možné vytipované objízdné trasy bude v některých částech Prahy nezbytné, svoz zahájit dříve z důvodu potřeby plnohodnotného zajištění služby odvozu komunálního odpadu ještě v době kdy se dá předpokládat, že komunikace i s využitím objízdných tras budou průjezdné a svozová vozidla obsluhující jednotlivá svozová území Prahy, nebudou překážkou v plynulosti dopravy v Praze.

Postupná rekonstrukce BM je vzhledem k důležitosti tohoto dopravního uzlu výraznou komplikací, ale zajištění služby v obvyklém standardu bude po celé období plánované rekonstrukce BM prioritou, napříč všemi svozovými společnostmi.

Na uvedené webové adrese lze dohledat mapu s objízdnými trasami: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qm7XbMMAYqsCE0lHW1pfdZk6JDQ4GwAq&ll=50.059884534913%2C14.465683499999997&z=11

barandak min

Níže přinášíme komentář náměstka TSK k první etapě opravy BM:

Úvod k omezení dopravy v 1. etapě rekonstrukce BM

Během 1. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu (BM) budou probíhat práce na jižní polovině jižní mostovky spolu s kompletní výměnou rampy z ul. Strakonická na BM směr Jižní spojka. Dopravní omezení na BM tedy znamená snížení jízdních pruhů (JP) na 3 JP v každém směru (1 průběžný JP + 2 průpletové JP v každém směru) a zrušení možnosti pohybu vozidel mezi ul. Strakonickou od jihu směr Jižní spojka. Hlavní objízdné trasy za dočasně uzavřenou rampu budou vedeny ve směru Lahovice – Braník po Pražském okruhu (D0) a ul. K Barrandovu, ve směru na všechny ostatní vzdálenější cíle na východním břehu Vltavy pak po Pražském okruhu (D0).

Pro prověření očekávaných dopadů omezení kapacity dopravy v souvislosti s rekonstrukcí Barrandovského mostu byl využit makroskopický model hl. m. Prahy, byly analyzovány stávající intenzity dopravy a její směrovost v uzlu BM, dále byly zohledněny inženýrské zkušenosti s řízením dopravy na řízení MO včetně praktické zkušenosti s návrhem řízení křižovatek a mnoholetého sledování dopravního chování v hl. m. Praze v období rozsáhlejších dopravních uzavírek.

Omezení kapacity při opravě Barrandovského mostu neumožňuje, aby zvláště v dopravních špičkách projela úsekem všechna vozidla jako v běžném provozním stavu, a aby byla zachována stejná plynulosti dopravy. Pro silniční dopravu neexistují v těsné blízkosti alternativní možnosti pro překonání Vltavy a vzdálené alternativní mosty ani centrum města svým stávajícím vytížením neumožňují chybějící kapacitu dostatečně suplovat. Kritické křižovatky i celé oblasti nedisponují v době dopravních špiček prakticky žádnými rezervami, které by bylo možné pro zlepšení situace využít. Proto nejen na příjezdech k Barrandovskému mostu, ale i v řadě oblastí města lze očekávat zhoršení plynulosti dopravy (zvýšená četnost i rozsah kongescí).

DOPADY NA DOPRAVU

V 1. etapě opravy mostu se projevuje snížený počet jízdních pruhů na BM vysokým navýšením spotřeby času při průjezdu omezeným úsekem. Adekvátně k ponížené kapacitě uzlu BM je třeba promítnout přiměřené zhoršení i do navazujících úseků příjezdů k BM. Lze upozornit na vysokou pravděpodobnost, že omezení provozu na BM bude zejména v dopravních špičkách zprostředkovaně působit velmi rozsáhlé kongesce zejména na všech přivaděčích, tedy:

  • východní břeh – Jižní spojka, Modřanská, Komořanská, Branická, Ke Krči, Vrbova, V Podzámčí, Podolské nábřeží, Jeremenkova, Na Strži, Sulická, Zálesí, Vídeňská, 5. května
  • západní břeh – Strakonická, K Barrandovu, Hlubočepská, Dobříšská, Radlická, Plzeňská, Vrchlického

Vliv na dotčené úseky samozřejmě adekvátně ovlivní také veškeré křižovatky, které se v těchto úsecích nacházejí. Adekvátní navýšení intenzit dopravy lze samozřejmě očekávat i na oficiálně značených objízdných trasách.

Zhoršení plynulosti provozu lze předjímat v okolí všech ostatních dostupných mostů přes Vltavu, tedy zejména v oblastech Nového Města a Smíchova. V těchto oblastech je však omezujícím faktorem nízká nebo dokonce záporná kapacity křižovatek, proto lze očekávat obecné navýšení tlaku na průchodnost centra města, které by se projevilo ve výraznějším nárůstu kolon před vstupními křižovatkami do centrální oblasti (Nuselský most - 5. května, Podolské nábřeží, Vrchlického – Plzeňská, Hořejší nábřeží – Strakonická apod.).

Průchodnost se zhorší také jižně od BM, kde je hlavní alternativou most Závodu míru, pro některé vztahy i Cholupický tunel na Pražském okruhu. Zvýšenou pravděpodobnost kongescí lze očekávat zejména na Komořanské a Vídeňské ulici (u hranice města). Na Pražském okruhu především směrem k Písnici lze předjímat zahuštění provozu, které samo o sobě může omezit spíše jen rychlost jízdy.

Pokud kongesce od zúženého hrdla BM zasáhnou do provozuschopnosti Tunelu Mrázovka, bude omezena dostupnost a provozuschopnost celé tunelové kaskády Městského okruhu ve směru na jih již od Pelc-Tyrolky (blokové odbavování prakticky na všech vjezdech podvázané možnostmi výjezdu z Tunelu Mrázovka) se všemi souvisejícími negativními dopady do oblastí na násobně rozsáhlejším území města. Zároveň se tak zhorší prostupnost širšího centra města, které již tak bude přetíženo ostatními cestami vyhýbajícími se i BM. Pravděpodobné je i zahuštění provozu v Bubenečském tunelu ve směru na Malovanku, ale to opět samo o sobě nemusí vést k tvorbě kolon a omezení provozuschopnosti tunelů. Naopak pro provozuschopnost tunelů (blokové odbavování všech vjezdů) ve směru na sever je rizikem další nárůst spotřeby času ve směru na Pelc-Tyrolku v kombinaci s dobře známými kapacitními hrdly na odjezdových trasách. Přestože se skrz BM nemusí v dopravních špičkách k Tunelu Mrázovka dostat tolik vozidel jako za stávajícího stavu, není žádoucí podceňovat ani riziko zablokovaného BM kolonami vystavenými z ulice Dobříšská.

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout