Volební okrsky

Seznam Volebních okrsků - adresy a seznam volebních okrsků, seznam ulic a jejich spádovost do volebních okrsků.


Volební okrsek č. 46001

sídlo v budově „Staré“ základní školy Praha 5 - Řeporyje (hudební škola), ul. Smíchovská čp. 96, Praha 5 a mohou zde volit obyvatelé ulic:

Bílovská, Dělená, Ebrova (ev.č. 100, 743) Folmavská (část), Havlůjové, Hlávkova (řadové domy), K Velké Ohradě, Kakosova, Ke Zdravotnímu středisku (část) Koterovská, Losinská, Loučná, Lubenecká, Milenovská, Na tržišti (část), Nad Mušlovkou, Přídolská, Řeporyjské náměstí (čp. 49), Slatinová, Smíchovská, Stiessova, Všerubská, Wiesenthalova, Žilovská.


Volební okrsek č. 46002

sídlo v budově „Staré“ základní školy Praha 5 - Řeporyje (hudební škola), ul. Smíchovská čp. 96, Praha 5 a mohou zde volit obyvatelé ulic:

Drahotínská, Folmavská (část),Hejného, Hlávkova, Jáchymovská, Jindřicha Jindřicha, Jirousova, K tržišti, K Třebonicům, K Velkému Dvoru, Ke Zdravotnímu středisku (část), Krteňská, Lažanská, Libečkova, Na Tržišti (čp. 2, 28), Na Vrchu, Na Výrovně, Nad Schody, Nám. U Lva, Nedražická, Nejdkova, Pavlovická, Postřekovská, Průhonek, Radouňova, Rudoltická, Řeporyjské náměstí (čp. 522),Sekyrova, Smíchovská (čp. 142, 516), Toufarova, U Hliníku, U Řepory, U Výkupního střediska,Vejtasova, Ve Výrech.


Volební okrsek č. 46003

Volební okrsek č. 46003 - sídlo v Základní škole Praha 5 - Řeporyje, ul. Od Školy čp. 596, Praha 5 a mohou zde volit obyvatelé ulic:

Branaldova, Císařova, Černovická, Dalejská, Doušova, Drahovská, Draženovská, Ebrova, Eichlerova, Hasičů, Horšovská, Chaloupky, Kavylová, K Holému Vrchu, K Chaloupce, Konopova, K Zadní Kopanině, K Závětinám, Ke Zbuzanům, Maxovská, Mládkova, Mrákovská, Muzikova, Na Manoušce, Na Požáru, Na Zmrzlíku, Nad Náměstím, Neffova, Od Školy, Ořešská, Pod Manouškou, Raškova, Řadová, Řepíkova, Řeporyjské náměstí (část), Sousední, Tělovýchovná, U Bubce, U Sila, U Skopců, Ve Výhledu.