Povinné informace

Povinné informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. Identifikační číslo (IČO)
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. Rozpočet MČ
  3. Poskytnuté informace
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů
  (návody pro řešení životních situací)
 14. Předpisy
 15. Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb.
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zprávy o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.
 18. Rejstříky
 19. Informace o zpracování osobních údajů
 20. Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.