Stavba

Vyřizuje:

referát investiční

Legislativa:

Zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Příslušným stavebním úřadem pro MČ Praha – Řeporyje je Úřad městské části Praha 13 . Před podáním žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu je nutné vyžádat stanovisko MČ Praha – Řeporyje, předkládá se žádost, projektová dokumentace (studie k záměru apod.).

Předloženou dokumentaci posuzuje Výbor pro výstavbu a rozvoje MČ Praha – Řeporyje a s doporučujícím stanoviskem předkládá dále k projednání zastupitelstvu městské části. Následně je vydáno stanovisko MČ Praha – Řeporyje.

Časový rozsah od podání žádosti po vydání stanoviska městské části se odvíjí od zasedání výboru pro výstavbu a rozvoj a zasedání zastupitelstva městské části, které je v souladu se zákonem o hlavním městě Praze svoláváno dle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce.

Více informací naleznete na následujícím odkazu: Úřad městské části Praha 13 - Jak si zařídit - Stavba