Žádost o nájem obecního bytu

Vyřizuje:

referát vedlejší hospodářské činnosti
Jana Tomková, tel: 607 091 154, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Dle Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Základní informace

Informace o uvolněném obecním bytu a záměru na jeho pronajmutí vyvěsí vlastník na úřední desce, a to po dobu minimálně 15ti dnů před projednáním v Zastupitelstvu MČ.
Zároveň s touto informací bude zveřejněn formulář žádosti o přidělení obecního bytu a seznam požadovaných dokladů k žádosti, které si bude moci žadatel vyzvednout také osobně na referátu vedlejší hospodářské činnosti ÚMČ Praha – Řeporyje u paní Jany Tomkové, tel: 725 012 727, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Co potřebuji?

Potřebujete:

Závazné podmínky pro výběr kandidátů na přidělení obecního bytu:

  • žadatel má trvalý pobyt na území MČ Praha – Řeporyje
  • žadatel není majitelem ani spolumajitelem žádné nemovitosti na území ČR určené k bydlení (doloží aktuálním výpisem z katastru nemovitostí)
  • žadatel je bezúhonný (doloží aktuálním výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce v době podání žádosti)
  • žadatel nedluží u finančního úřadu, zdravotní a sociální pojišťovny (doloží aktuálním potvrzením)

Formuláře a dokumenty

Zádost je možné si vyzvednout osobně na ÚMČ Praha - Řeporyje.

Jak dlouho to potrvá?

Termín vyřízení:

v co nejkratším termínu po usnesení ZMČ

Poplatky

nejsou

 

Doplňující informace:

-

Opravné prostředky

Opravné prostředky:

nejsou