Ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

Vyřizuje:

referát ohlašovna/podatelna, referát mzdová účtárna, referát hospodářská činnost
Vlasta Borovičková, tel. 778 454 033, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jana Tomková, tel: 607 091 154, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

dle zákona č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Základní informace

Pravost podpisu lze ověřit po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o občana ČR, průkazu o povolení k pobytu nebo cestovního dokladu a nebo průkazu totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Sazba poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, činí 30,- Kč za jeden podpis.

Dále lze ověřit shodu opisu nebo kopie s listinou po předložení prvopisu již ověřené vidimované listiny, opisem nebo kopií pořízenou ze spisu, stejnopisem nebo listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentu. Nelze ověřovat občanský průkaz, cestovní pas, geometrický plán, výherní losy, spořitelní knížky apod. Sazba poplatku dle zákona o správních poplatcích činí 30,-Kč za jednu stranu.

O těchto úkonech se činí zápisy do ověřovací knihy.

Co potřebuji?

Potřebujete:

co je potřeba ?

Formuláře:

-

Jak dlouho to potrvá?

Termín vyřízení:

ihned

Poplatky

30,- Kč

za jeden podpis

30,- Kč

za jednu stranu

Doplňující informace:

-

Opravné prostředky

Opravné prostředky:

-