Pořízení elektromobililu pro MČ PRAHA – ŘEPORYJE

Pro zajištění technických služeb potřebných pro údržbu veřejných prostor rozhodla Městská část Praha – Řeporyje o pořízení nového vozidla za již dosluhující vozidlo Magma Alficar.

Ke snížení emisní zátěže z automobilové dopravy a osvětě v rámci využívání alternativních pohonů v automobilové dopravě byl vybrán elektromobil kategorie N1.

Městská část podala žádost o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životního prostředí výzva č. 11/2018 (Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita). Dále byla podána žádost k Magistrátu hlavního města Prahy o dokrytí potřebných finančních prostředků na pořízení automobilu z rezervy hlavního města. Žádosti ze strany SFŽP i HMP bylo vyhověno, dne 20. 8. 2020 bylo nové vozidlo elektromobil GOUPIL G4 od dodavatele převzato a uvedeno do provozu.

banner podpora EU FONDY