Navýšení kapacity Mateřské školy Řeporyje

IDENTIFIKACE PROJEKTU
Název projektu :
Navýšení kapacity Mateřské školy Řeporyje
Registrační číslo :
CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001306
ORG / VS projektu* :
2531306000046 / 2531306
Prioritní osa OP PPR :
Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR :
4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Datum zahájení realizace :
01.08.2020
Datum ukončení realizace :
28.02.2022
Doba udržitelnosti :
5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“

Městská část Praha – Řeporyje, zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 5 – Řeporyje, rozhodla již o druhé přístavbě mateřské školy v ul. K Závětinám 815. V rámci první přístavby byl ke stávajícím čtyřem pavilonům přistavěn jeden pavilon pro nejmladší děti, ani to však z dlouhodobého hlediska nepostačuje.
Vzhledem k postupnému rozšiřování obytných zón v nejbližším okolí stále dochází k nárůstu počtu obyvatel v městské části a tím se zároveň zvyšuje počet zájemců o umístění dětí v předškolním zařízení.
Z tohoto důvodu zřizovatel přikročil k další etapě přístavby a rozšíření školky o dva nové pavilony s umístěním do stávajícího otevřeného atria směrem do zahrady. Zároveň bude rozšířena zahrada mateřské školy, provedeny nezbytné terénní úpravy a v prostoru hřiště přibyde další zahradní domek a herní prvky.

Aby mohla být přístavba realizována, podala městská část žádost o financování projektu Navýšení kapacity Mateřské školy Řeporyje z Operačního programu Praha – pól růstu, prioritní osa 4, žádosti bylo vyhověno a stavba byla z OP PPR finančně podpořena.

PROJEKT

Navýšení kapacity Mateřské školy Řeporyje

je spolufinancován Evropskou Unií.

Vybudování nového pavilonu MŠ Řeporyje pro celkem 50 dětí ve dvou učebnách.

Umístění a návrh přístavby