Výbor pro kulturu a společenské události

Iniciuje a podílí se na přípravách kulturních akcí městské části

Plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části


Složení Výboru pro kulturu a společenské události

Předsedkyně

Lenka Fialová

Členové

Lucie Seguin
Petr Pacner
Iva Pacnerová
Hana Nárožná

Tajemník výboru

Ivana Cilečková