Mateřská škola Praha 5 - Řeporyje

Mateřská škola Praha 5 - Řeporyje
K Závětinám 815, Praha 5-Řeporyje, 155 00
internet: www.materska-skola.cz/reporyje
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. ředitel: 251 625 917

 

Mateřská škola Praha 5 – Řeporyje byla zřízena Zastupitelstva Městské části Praha – Řeporyje na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Mateřská škola byla založena zakládací listinou Městské části Praha – Řeporyje ze dne 14.11.1995.
Zakládací listina byla přizpůsobována legislativním změnám a dosud poslední zřizovací listina byla schválena na 14. jednání Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje konaném dne 17.2.2020 usnesením č. 0215/2020/ZMČ14 s účinností od 1.3.2020.

Zřizovatel:
Městská část Praha - Řeporyje,
se sídlem Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

Právní forma:
příspěvková organizace

Statutární orgán organizace:
ředitel/ředitelka
Statutární orgán jmenuje a odvolává Zastupitelstvo městské části Praha – Řeporyje

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání ve smyslu školského zákona. Organizace poskytuje předškolní vzdělání pro děti. Součástí organizace je školní jídelna.

Z historie:

  • 1953 – byla otevřena nová škola a dřívější dřevěnou budovu školy začaly užívat děti předškolní
  • 1966 – shořel dřevěný pavilon mateřské školy
  • 1967 – otevření nové budovy mateřské školy
  • 1982 – zahájena výstavba budovy nové mateřské školy v ul. K Závětinám čp. 815, kde je dodnes
  • 3.2.1984 – otevřena nová mateřská škola, zapsáno bylo 111 dětí
  • 2015 – provedena přístavba jedné třídy mateřské školy
  • 2017 – pro velký zájem o zařazení dětí do mateřské školy je zadáno zpracování dokumentace na přístavbu dalších dvou tříd mateřské školy

Současnost:

  • 2017 - V mateřské škole v ul. K Závětinám čp. 815 je pět tříd s maximálním počtem dětí 135. Při mateřské škole je rozsáhlá zahrada s pěti pískovišti a čtyřmi přístřešky pro venkovní hračky. Další součástí mateřské školy je prádelna a školní kuchyně. Ve škole pracuje 10 pedagogů a 8 správních zaměstnanců.