Přistavení VOK a BIOVOK na II. pololetí 2021

Termíny a místa přistavení velkokapacitních kontejnerů na odpad a bioodpad na II.pololetí 2021.

Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad (VOK) a velkoobjemových kontejnerů na bioodpad (BIOVOK) je hrazena z rozpočtu hlavního města Prahy. MČ Praha – Řeporyje obdržela v listopadu dopis od náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka ohledně snižování počtu přistavovaných BIOVOK v roce 2021. Četnost přistavení kontejnerů na bioodpad (tzv. kvóty) budou tak v naší MČ ze strany hlavního města sníženy na polovinu. Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi, že se jedná o výrazné snížení, Městská část Praha Řeporyje se rozhodla tento rozdíl v přistavování BIOVOKů financovat ze svého rozpočtu a zachovat i pro letošní rok jejich stejný počet jako loni, resp. ještě o 2 svozy navýšit, čili po 5 vocích na půlrok. I nadále zůstává zachována možnost odkládání velkoobjemového odpadu a bioodpadu ve všech sběrných dvorech na území HMP bez omezení. Ve dvou sběrných dvorech, v Praze 4 na Spořilově (ul. Zakrytá) a v Praze 9 ve Vysočanech (ul. Pod Šancemi), nově fungují tzv. re-use pointy – místa pro odložení předmětů, které je možné ještě využít. Předměty typu nábytek, vybavení domácností, sportovní potřeby, knížky či hračky jsou následně nabízeny on-line prostřednictvím aplikace: praho.nevyhazujto.cz nejdříve partnerským organizacím – charitám, městské nábytkové bance, sociálním odborům a dalším. Předměty, které nevyužijí tyto organizace, si mohou lidé rezervovat ve veřejně přístupné části aplikace a poté zdarma vyzvednout. Bližší informace k projektu naleznete na: reuse.praha.eu.

Aktuální harmonogram přistavení VOK pro II. pololetí roku 2021

Vždy od 14,00 hod.do 18,00 hod.

03.09.2021 (pátek)

Tělovýchovná u čp. 442

17.09.2021 (pátek)

U Skopců 5, Zadní Kopanina

01.10.2021 (pátek)

Na Vrchu proti čp. 749

15.10.2021 (pátek)

Nám. U Lva u čp. 112

29.10.2021 (pátek)

K Závětinám mezi čp. 727 a 757

12.11.2021 (pátek)

Na Zmrzlíku u čp. 33

26.11.2021 (pátek)

Ve Výrech proti čp. 328


Co lze odložit do VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např. nábytek, sportovní náčiní, (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

Co nelze odložit do VOK
  • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
  • odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
  • elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
  • stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!


Aktuální harmonogram přistavení BIOVOK pro II. pololetí roku 2021:

28.08.2021 (sobota) od 09 do 12 hodin

Řeporyjské náměstí u čp. 8

18.09.2021 (sobota) od 09 do 12 hodin

Ve Výrech proti čp. 328

25.09.2021 (sobota) od 09 do 12 hodin

U Skopců čp. 5, Zadní kopanina

15.10.2021 (sobota) od 09 do 12 hodin

Náměstí U lva u čp. 112

20.11.2021 (sobota) od 09 do 12 hodin

Radouňova x Hlávkova


Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.


UPOZORNĚNÍ:

Městská část Praha – Řeporyje není zodpovědná za případné změny časů ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financovány z prostředků Magistrátu hl.m. Prahy a zprostředkovávají je svozové společnosti – konkrétně v MČ Praha – Řeporyje je to společnost Pražské služby, a.s.. V případě, že zjistíte nedostatky v poskytovaných službách, nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím emailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na podatelnu ÚMČ Praha – Řeporyje, tel.: 251625794. Děkujeme za pochopení