Živnostenský odpad

Vážení podnikatelé,
rozhodli jste se podnikat a nevíte, jak naložit s odpadem, který vzniká při Vaší podnikatelské činnosti? Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v §16 upravuje Vaše povinnosti jakožto původce odpadů.

Odpady dle zákona je nutné třídit podle jednotlivých druhů a kategorií, přednostně zajistit jejich využití a mimo jiné zajistit předání veškerých odpadů oprávněné osobě k jejich převzetí. Způsobů jak zajistit nakládání s odpady je několik:

  • Uzavření smlouvy se svozovou společností (samostatné sběrné nádoby)
  • Zapojení do systému organizovaného hlavním městem Praha (samostatné sběrné nádoby, výjimečně pytlový sběr)
  • V případě velmi malé produkce předat odpad do sběrných surovin nebo sběrných dvorů a schovat si potvrzení o odevzdání odpadů

Pokud budete využívat systém města pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s městem nebo v rozporu se smluvními podmínkami (např. vhazováním odpadu do nádob určených výhradně pro nepodnikající fyzické osoby), může Vám být ze strany úřadu místně příslušné městské části uložena pokuta až do výše 300 000 Kč (§ 66 odst. 1 zákona). Stejný postih hrozí i v případě, že nebudete mít žádným z uvedených způsobů zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem.

V případě dalších dotazů či nejasností kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 004229 nebo zákaznický servis svozových společností: Pražské služby, a.s. tel.: 284 091 888, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. tel.: 800 118 800, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Komwag, a.s. tel.: 236 040 000, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo IPODEC, a.s. tel.: 286 583 310, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..