Stavební odpady kategorie N (nebezpečné)

Pro odstranění těchto nebezpečných odpadů jsou občané či právnické osoby povinni si zajistit společnost, které byl vydán patřičný souhlas krajského úřadu k provozování zařízení na výše uvedené druhy nebezpečných odpadů.

Ty není možné na sběrných dvorech zřízených hl. m. Prahou odložit. Jedná se například o nebezpečné odpady těchto katalogových čísel:

  • 17 03 01 - Asfaltové směsi obsahující dehet
  • 17 06 01 - Izolační materiály obsahující azbest
  • 17 06 05 - Stavební odpady obsahující azbest

Tyto společnosti je možné vyhledat na elektronické adrese: www.praha-mesto.cz/odpady - odpady v Praze - informace pro firmy - seznam oprávněných osob - seznam oprávněných osob k nakládání s odpady nebo www. isoh.mzp.cz – registr zařízení.

Zde je možné si například do kolonky "ruční zadání pro výběr z katalogu odpadů" zadat katalogové číslo odpadu, kterého se chcete zbavit a vygeneruje se seznam osob oprávněných k nakládání či odstranění konkrétního druhu odpadu.

Aktuálně můžete kontaktovat např. tyto oprávněné osoby:

  • AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., provozovna Benátky nad Jizerou - tel.: 734 523 921
  • FCC Regios, a.s., Úholičky - tel.: 220 930 524
  • A.P.E., Rosická 795, Praha 19 - tel.: 725 606 473
  • VS-EKOPRAG s. r. o., Teplárenská 5, Praha14 - tel.: 244 911 196

V níže uvedených stabilních sběrnách můžete odevzdat všechny druhy nebezpečného odpadu, kromě materiálů, obsahujících azbest.