Náhradní termíny přistavení VOK a BioVOK

V souvislosti s omezením svozu odpadů na území hl.m Prahy došlo v měsíci březnu k výpadku přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad a bioodpad. Termíny budou nahrazeny takto:

VOK: původní termín 27.3.2020 na stanovišti Tělovýchovná 442 bude nahrazený novým termínem v pátek 5.6.2020 v době od 14,00 do 18,00 hodin

BOIVOK: původní termín 28.3.2020 na stanovišti Náměstí u lva u čp. 112 bude nahrazený novým termínem v neděli 31.5.2020 v době od 9,000 do 12,00 hodin

Ostatní termíny přistavení VOK a BIOVOK zůstávají beze změn.


Jak zacházet s rouškami v domácnostech
  • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.