Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu pro rok 2020

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy v roce 2020 – trasa Praha - Řeporyje

11.03.2020 – středa;
07.05.2020 – čtvrtek;
08.08.2020 – sobota;
05.11.2020 – čtvrtek

Náměstí U Lva

Po-Pá
15,00 - 15,20

So
8,00 - 8,20

ul. Ořešská (u trati)

Po-Pá
15,30 - 15,50

So
8,30 - 8,50

ul. K Zadní Kopanině (u zast. MHD Zadní Kopanina)

Po-Pá
16,10 - 16,30

So
9,10 - 9,30


Více informací k mobilnímu sběru nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl.m. Prahy včetně harmonogramu pro celou Prahu naleznete na: http://portalzp.praha.eu/file/3078122/Harmonogram_2020.pdf.

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady
NEBEZPEČNÉ
 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
 • olej a tuk
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

OSTATNÍ
 • jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
NELZE ODEVZDAT
 • stavební odpady
 • objemné odpady
 • elektrozařízení
 • apod.