Výběrové řízení - Investiční referent/referentka

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Městská část Praha-Řeporyje, Úřad městské části Praha-Řeporyje zastoupené tajemnicí Úřadu městské části Praha-Řeporyje vyhlašuje dne 16. 1. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice investiční referent/referentka v odboru hospodářsko-správním Úřadu městské části Praha-Řeporyje

Sjednaný druh práce
agenda investiční, stavební a dopravní, s místem výkonu práce Praha - Řeporyje, v platové třídě * 10.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Termín nástupu
dle dohody

  Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání Vhodný obor – zaměření: stavebnictví/stavitelství/příprava, realizace, provoz staveb

  Výhodou je
 • praxe v oboru (podrobněji prosím uveďte v životopisu)
 • znalost problematiky zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a předpisů souvisejících
 • zkušenosti s přípravou a zadáváním veřejných zakázek
 • zkušenosti v oblasti stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů),
 • zkušenosti v oblasti zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění),
 • znalost speciálních programů E-SPIS, MYSIS , CDSW a dalších
 • orientace/praxe ve státní správě a samosprávě

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději v pondělí 10. 2. 2020 do 17:00 hodin v podatelně Úřadu městské části Praha- Řeporyje, Nad Náměstím 84, PSČ 155 00, Praha 5 - Řeporyje.

DETAILNÍ INFORMACE A POŽADAVKY NALEZNETE V PŘILOŽENÝCH PŘÍLOHÁCH
pdf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Investiční referent/ka (314 KB)

document Přihláška do výběrového řízení (35 KB)