ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Praha 5 - Řeporyje

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Praha 5 - Řeporyje

Starosta Městské části Praha – Řeporyje ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596, Praha 5,
právnické osoby vykonávající činnost školy
zřizované Městskou částí Praha - Řeporyje

Požadavky:

  1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  2. znalost školské problematiky a předpisů,
  3. organizační a řídící schopnosti.

K přihlášce přiložte:

  1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),
  2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  3. strukturovaný profesní životopis,
  4. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran včetně čestného prohlášení o autorství zpracované koncepce
  5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
  6. originál, popř. úředně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 1. 2020


Obálku označte slovy: „KONKURZ ZŠ – NEOTEVÍRAT“.


Přihlášky s uvedenými doklady doručte nejpozději do pátku dne 15. 11. 2019 do 12:00 hodin na adresu: Městská část Praha – Řeporyje, Nad Náměstím 84, 155 00, Praha 5 – Řeporyje.


Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami.


Dokument ke stažení

pdf Konkursní řízení ředitel/ředitelka ZŠ Praha 5 - Řeporyje (161 KB)
×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout