Informace k vyhrocené situaci v rezidenci Šafránka, kde dojde 7.2. k exekuci příjezdové cesty

Informace k vyhrocené situaci v rezidenci Šafránka, kde dojde 7.2. k exekuci příjezdové cesty kvůli sporu Palace Engel Safranka s Magistratem.

MČ Řeporyje důrazně odmítá jakákoli nařčení z toho, že by na situaci nesla jakoukoli vinu, stejně jako nenese vinu ÚMČ Praha 13.

Není naší vinou, že si developerská společnost, která je ve sporu s magistrátem Hl.m, bere majitele bytových jednotek jako rukojmí a dává jim, zdá se, zavádějící informace.

MČ Řeporyje nemá v obytném souboru žádný majetek ve správě a roky je ochotna tento převzít, budou li vypořádány vlastnické spory.

I přes tento stav, jen v prosinci 2018 na vlastní náklady zajistila 5 výjezdů zimní údržby v této lokalitě a to čistě na základě solidarity se situací obyvatel obytného souboru Šafránka.

MČ Praha Řeporyje dále zdůrazňuje, že není vinou její, úřadu Prahy 13, či magistrátu, že developer nebyl ve smlouvách s majiteli bytů vázán smlouvou o smlouvě budoucí a dalšími ujednáními a není tak na místě vinit ze stávající situace magistrát, Prahu 13, ČI DOKONCE ŘEPORYJE.

Taková interpretace je zcela mylná a MČ Řeporyje se od ní důrazně distancuje.

Stejně jako od požadavku, aby vstupovala do exekučních dražeb v místě. To opravdu nemůže a nemá to ani v úmyslu.

Dále trvá zájem MČ Řeporyje převzít komunikace v lokalitě Šafránka do vlastnictví, jak jen to situace umožní. Zatím to situace skutečně neumožňuje.

Pavel Novotný
starosta MČ