Vyhlášení Výběrového řízení na přidělení obecního bytu

Městská část Praha - Řeporyje vyhlašuje výběrové řízení na přidělení obecního bytu č. 15 o velikosti 2+1 (51m2) ve 2. nadzemním podlaží bytového domu na adrese K Závětinám č.p. 727, Praha 5 - Řeporyje.

Do výběrového řízení se může přihlásit zletilý občan způsobilý k právním úkonům s trvalým pobytem v Praze - Řeporyjích, který společně se žádostí doloží všechny požadované podklady (viz. seznam požadovaných podkladů k žádosti).
Při nedodžení této podmínky bude žádost vyřazena.

Případným zájemcům lze poskytnout bližší informace buď osobně v úředních dnech na Úřadu MČ Praha - Řeporyje (pí. Jana Tomková, 1.patro) nebo telefonicky na telefonních číslech 251 625 764, nebo 725 012 727.

Žádost o pronájem bytu, vč. Souhlasu se zpracováním osobních údajů a seznam požadovaných podkladů je možné si stáhnout níže nebo vyzvednout osobně v úředních dnech v podatelně Úřadu MČ Praha - Řeporyje (1.patro).


pdf Vyhlášení Výběrového řízení na přidělení obecního bytu - kompletní dokumentace ke stažení (970 KB)

Vyplněné a podepsané formuláře vč. kompletní sady požadovaných podkladů je nutné doručit do podatelny Úřadu městské části Praha - Řeporyje, Nad Náměstím 84, Praha 5 - Řeporyje nejpozději ve čtvrtek 28.2.2019 do 14:30 hod., a to v zalepené obálce označené slovy: "Výběrové řízení - byt č. 15, BD K Závětinám 727".