Monitorování správního území Městské části fotopastmi

Městská část Praha – Řeporyje (dále jen „MČ) v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informuje občany, obyvatele a návštěvníky MČ, že pro účely oprávněného zájmu pořídila MČ fotopasti.

Fotopasti budou umisťovány na vytipovaná riziková místa ve správním území MČ, kde je třeba ochránit majetek MČ, a budou podle potřeby přemisťovány.

Jedná se o skryté monitorovací zařízení, které se automaticky spouští při pohybu ve sledovaném místě. Pořízený záznam je uchováván po dobu max. 7 dnů, po této době je smazán. V případě zaznamenání protiprávního jednání bude záznam předán orgánům činných v trestním řízení jako důkazní prostředek.

Správce údajů: Městská část Praha – Řeporyje

Přístup k údajům: starosta, místostarosta, místostarostka městské části

Zákonnost zpracování: Článek 6 odstavec 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce