Praha - Řeporyje
Hlavní menu
Úřední deska
Informace o úřadu
Organizační řád
Řeporyje
Časopis Řeporyjské Echo
Místní knihovna Řeporyje
Vítání občánků
Životní jubilea
Zastupitelstvo
Krizové řízení
Digitální mapy
Fondy Evropské unie
Dotační programy MČ
Veřejné zakázky
Kontakty
Úřední hodiny
 
­

Firmy a služby v Praze

 

Životní jubilea
 
Novela zákona o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. v platném znění, umožňuje občanům i úřadům získávat data ze systému evidence obyvatel pouze v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem. Gratulace jubilantům a další občanské obřady k těmto nezbytným úkonům nepatří, nejsou důvodem pro přístup k osobním údajům, a proto nám bohužel nezbývá, než přistoupit ke změně v organizací občanských obřadů. Tento systém platí i pro agendu jubilantů, pogratulovat občanům MČ Praha Řeporyje, kteří dosáhnou věku 70, 75, 80, 85, 90 a více let můžeme poté, co budeme o této skutečnosti informováni jubilanty nebo jejich příbuznými. Chápeme, že je to nepříjemná informace, ale musíme akceptovat danou právní úpravu.

Za veškerá oznámení předem děkujeme. Bude nám ctí s jubilanty tento významný den sdílet.

Oznámení o životních jubileích a jiných občanských obřadech přijímá Veronika Hubálková,
na tel.: 251 625 794, mob.: 725 012 727, e-mail: podatelna@prahareporyje.cz
Případně je lze doručit poštou nebo osobně na adresu Úřad MČ Praha Řeporyje, nad Náměstím 84.