Praha - Řeporyje
Hlavní menu
Úřední deska
Informace o úřadu
Organizační řád
Řeporyje
Časopis Řeporyjské Echo
Místní knihovna Řeporyje
Vítání občánků
Životní jubilea
Zastupitelstvo
Krizové řízení
Digitální mapy
Fondy Evropské unie
Dotační programy MČ
Veřejné zakázky
Kontakty
Úřední hodiny
 
­

Firmy a služby v Praze

 

Vítání občánků
 

Novela zákona o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. v platném znění, umožňuje občanům i úřadům získávat data ze systému evidence obyvatel pouze v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem. Vítání občánků a další občanské obřady k těmto nezbytným úkonům nepatří, nejsou důvodem pro přístup k osobním údajům, a proto nám bohužel nezbývá, než přistoupit ke změně v organizaci občanských obřadů.


Rodiče, kteří mají zájem o přivítání svého dítěte, upozorňujeme, že pro přivítání miminka městskou části je třeba vyplnit souhlas, který je k dispoz­ici na Úřadu městské části Praha – Řeporyje nebo zde v elektronické podobě.

­

Oznámení k vítání občánků přijímá Veronika Hubálková, tel.: 251 625 794, mob.:725 012 727, e-mail: podatelna@prahareporyje.cz

Případně je lze doručit poštou nebo osobně na adresu Úřad MČ Praha Řeporyje, Nad Náměstím 84. ­