Praha - Řeporyje
Hlavní menu
Úřední deska
Informace o úřadu
Organizační řád
Řeporyje
Časopis Řeporyjské Echo
Místní knihovna Řeporyje
Vítání občánků
Životní jubilea
Zastupitelstvo
Krizové řízení
Digitální mapy
Fondy Evropské unie
Dotační programy MČ
Veřejné zakázky
Kontakty
Úřední hodiny
 
­

Firmy a služby v Praze

 

Kontakty
 

Městská část Praha-Řeporyje­

Úřad městské části Praha - Řeporyje­

Nad náměstím 84­­­­

155 00 Praha 5-Řeporyje­­

­

Telefon:    251 625 794 - ústředna, možnost přepoje­ní na všechny zaměstnance
­
251 625 912 - vedoucí h­ospodářsko-správního odboru, účetní­

251 625 929 - ­starostka­

725 012 727 - podatelna, pokladna, nájmy, CzechPoint, místní ­poplatky, rybářské lístky­­­

725 016 516 - vedoucí ho­spodářsko-správního odboru, účetní, životní prostředí

­
­
IČO: 00241628 ­­
DIČ: CZ00241628 ­­


Bankovní spojení pro případné platby:    Česká spořitelna, a.s.
­
kód banky 0800


Číslo účtu:    2000694339/0800
­
9021-2000694339/0800 – pro platby za nájmy pozemků, bytů apod.


Adresa internetové stránky: www.prahare­poryje.cz

 

Podatelna Úřadu městské části Praha – Řeporyje
 

­Podatelna ÚMČ Praha-Řeporyje je níže uvedená adresa podatelny, na které je zaručeno převzetí a další zpracování adresované pošty:

Nad Náměstím 84
155 00  Praha 5 – Řeporyje

Výše uvedená adresa podatelny je adresou pro doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě.


Pravidla pro podání analogových (listinných) dokumentů:

  1. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.
  2. V případě, že je doručený dokument neúplný nebo nečitelný či poškozený a lze určit jeho odesílatele a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí jej podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Není-li podatelna schopna určit odesílatele dokumentu, který má výše uvedené vady, dále jej nezpracovává.
  3. O doručení analogového dokumentu je na výslovnou žádost uplatněnou při osobním podání podatelně vystaveno potvrzení převzetí podání na zvláštním tiskopise.

­

 

Elektronická podatelna
 
­Sídlo elektronické podatelny:   ­ Podatelna Úřadu MČ Praha-Řeporyje
­
Nad Náměstím 84­

155 00 Praha 5­­­­

­­­­­­­
Adresa elektronické podatelny:    epodatelna@prahare­poryje.c­z­­­

­

Seznam kvalifikovaných certifikátů Městské části Prah­a-Řeporyje pro ­zajištění provozu elektronické podat­elny:

­­

Vydavatel: První certifikační autorita, a.s.­
Certifikát: elektronická podatelna­
E-mail: epodatelna@prahareporyje.cz­­­­­­
Platnost: Každoročně obnovována­­

­

Elektronická podatelna byla zřízena v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.­­


Před odesláním zprávy z orgánu veřejné m­oci prochází datová zpráva kontrolou výskytu škodlivého viru.


Elektronická podatelna je adresa elektronické pošty určená pro příjem pod­ání učiněných v elektronické podobě.


Elektronický podpis podání, pokud je podání elektronicky podepsáno, musí být založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskyto­vatel­em služeb vytvářejících důvěru. Datová zpráva obsahuje kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.


Podání bude předáno příslušnému zaměstnanci.­

­

Formáty datových zpráv:   *.pdf, *. PDF/A, *.xml, *.fo/zfo, *.html/htm, *.odt, *.ods, *.odp, *.txt, *.rtf, *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.ppt/pptx, *.jpg/jpeg/jfif, *.png, *.tif/tiff, *.gif, *.mpeg1/mpeg2, *.wav, *.mp2/mp3, *.isdoc/isdocx


Přílohy s jinými příponami než je uvedeno, jsou odmítnuté epodatelnou a vyřazené z dalšího zpracování. Odesílatel je o tomto kroku informován prostřednictvím automaticky generované notifikace.

Na zprávy obsahující propagační materiály a cenové nabídky nebude elektronická podatelna reagovat.


Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích:

zaměstnanec podatelny: Hubálková Veronika


Městská část Praha-Řeporyje neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově úřadu.


Seznam jmen oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán certifikát pro komunikaci v rámci elektronické podatelny určené k přijímání a zasílání datových zpráv na adrese epodatelna@prahareporyje.cz: certifikát vydán pro Městskou část Praha-Řeporyje, obsluhu elektronické podatelny zajišťuje Hubálková Veronika


Způsob vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny: telefonicky na čísle 251 625 794


Potvrzení příjmu podání:

Doručení datové zprávy potvrzuje odesilateli systém automaticky, pokud je z přijaté datové zprávy možné zjistit elektronickou adresu.

Text zprávy:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***************************************************************

Dobrý den,

datová zpráva ve věci „${SUBJECT}“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.


Děkujeme za pochopení.

e-podatelna


Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz:

http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.


Postup v případě nepřijetí podání:

Pokud datová zpráva není elektronické podatelně dostupná, oznámí systém automaticky na adresu elektronické pošty odesilatele, že zpráva nebyla přijata.

Text zprávy:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci „${SUBJECT}“, kterou jste ${SENT_TIME} zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny zamítnuta a vyřazena ze zpracování.

Důvod(y) zamítnutí:

${REASON}.


Děkujeme za pochopení.

e-podatelna­Maximální velikost datové zprávy:   10MB


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MČ Praha-Řeporyje činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem/uznávaným elektronickým podpisem. Podání se provádí prostřednictvím webového formuláře - Žádost o poskytnutí informace.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem/uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb/kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Datové zprávy zaslané orgánu veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem/uznávaným elektronickým podpisem. Jedná se např. o běžnou e-mailovou komunikaci mezi zaměstnanci orgánu veřejné moci a občany.E-mailové adresy zaměstnanců:


Ing. Marcela Holovská: starosta@prahareporyje.cz
Hubálková Veronika: podatelna@prahareporyje.cz
Tvarohová Ivana: poplatky@prahareporyje.cz
Jana Tomková: najmy@prahareporyje.cz
Jirasová Miloslava: tajemnik@prahareporyje.cz
Bártová Lenka: hso@prahareporyje.cz
Cilečková Ivana: spisovna@prahareporyje.cz
Ing. Vlasta Vinecká: uctarna@prahareporyje.cz
Ing. Milan Chroust: stavby@prahareporyje.cz
 

Datová schránka
 

­Datová schránka (z.č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů) je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, tedy slouží k doručování dokumentů prostřednictvím datové zprávy.­

­

Datová schránka MČ Praha-Řeporyje:

Typ DS: orgán veřejné moci
Název: Městská část Praha-Řeporyje
ID DS: zb9bzi9

­

Podporované formáty: *.pdf, *. PDF/A, *.xml, *.fo/zfo, *.html/htm, *.odt, *.ods, *.odp, *.txt, *.rtf, *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.ppt/pptx, *.jpg/jpeg/jfif, *.png, *.tif/tiff, *.gif, *.mpeg1/mpeg2, *.wav, *.mp2/mp3, *.isdoc/isdocx


Technické parametry nosičů dat, na nichž lze předávat datové zprávy:

USB Flash zformátované pro systém níže uvedených souborů, Disk CD, Disk DVD.


Souborové formáty pro příjem vstupů pro, resp. výdej výstupů z autorizované konverze na žádost: FAT 32, NTFS.­


Potvrzení příjmu podání: doručení datové zprávy potvrzuje systém ISDS automaticky dle způsobu doručení. Text zprávy např. při doručení přihlášením do datové schránky:

„Vypravení do DS bylo doručeno s výsledkem DZ DORUCENO PRIHL,“ dále je uvedeno datum a časový údaj.


Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu systémem ISDS automaticky zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.


Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky: 10 MBPravidla pro podání dokumentů v digitální podobě (tzv. elektronická podání doručená prostřednictvím e-podatelny a ISDS):

  1. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.
  2. Pokud je součástí jednoho elektronického podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.
  3. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je obsažený, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů Úřadem městské části Praha-Řeporyje povolen (viz výše). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve podatelna odesilatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván.
  4. Na adresu elektronické pošty odesílatele odešle e-podatelna zprávu o potvrzení doručení dokumentu - viz Potvrzení příjmu podání výše.
  5. Potvrzení o doručení, příjmu a zaevidování elektronického podání není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení. Odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání dle jiného právního předpisu.